به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
درس کالا
اکادمی کنکور تهران
 منشور کوروش دادگر
کنکور اسان است
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات

در این پست از سایت به کنکور دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته زبان های خارجه سال 1387 را به همراه پاسخنامه کلیدی قرار داده ایم.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید…

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته زبان 1387 به همراه پاسخنامه کلیدی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته هنر سال 1387 را به همراه پاسخنامه کلیدی قرار داده ایم .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید…

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته هنر سال 1387 به همراه کلید

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی زیست شناسی مبحث تنفس سلولی رو قرار دادیم . امیدواریم این جزوه مورد استفادتون قرار بگیرد

دانلود جزوه ی زیست شناسی

رمز فایل :behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی زیست شناسی مبحث پروتئین سازی رو قرار دادیم . امیدواریم این جزوه مورد استفادتون قرار بگیرد

 

دانلود جزوه ی زیست شناسی

رمز فایل :behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی زیست شناسی مبحث ژنتیک و شجر نامه رو قرار دادیم . امیدواریم این جزوه مورد استفادتون قرار بگیرد

دانلود جزوه ی زیست شناسی

رمز فایل :behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته انسانی سال 1387 را به همراه پاسخنامه تشریحی قرار داده ایم.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید…

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته انسانی سال 1387 به همراه پاسخنامه تشریحی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


در این قسمت از سایت به کنکور دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته تجربی سال 1387 را به همراه پاسخنامه تشریحی قرار داده ایم.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید…

 

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته تجربی سال 1387 به همراه پاسخنامه تشریحی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1387 را به همراه پاسخنامه تشریحی قرار داده ایم.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید…

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1387 به همراه پاسخنامه تشریحی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی اعلام و معنی لغات  سطر به سطر درس ادبیات را قرار دادیم امیدواریم این پست برای شما مفید باشد .

 

دانلود جزوه ی اعلام و معنی کلمات

رمز فایل:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی زبان فارسی مبحث ساختمان واژه ها  امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیرد .

 

دانلود جزوه ی زبان فارسی

رمز فایل : behkonkur.ir

منبع:سایت به کنکور


در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته زبان سال 1386 را به همراه پاسخنامه قرا داده ایم.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته زبان سال 1386 به همراه پاسخنامه

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع:سایت به کنکور


در این قسمت برای شما عزیزان دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته هنر سال 1386 را به همراه پاسخنامه قرار داره ایم.

امیدواریم برای شما مفید واقع شود.

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته هنر 1386 به همراه پاسخنامه

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


در این پست دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1386 را به همراه پاسخ نامه تشریحی برای شما عزیزان  قرار داده ایم.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید…

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1386 به همراه پاسخنامه تشریحی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع:به کنکور

 


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی شیمی مبحث استوکیومتری و واکنش  را قرار داده ایم برای دانلود این فایل به ادامه این مطالب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه ی شیمی
رمز فایل:behkonkur.ir(درصورت نیاز)
منبع:سایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزانجزوه ی شیمی مبحث اسید ها و بازها  را قرار داده ایم برای دانلود این فایل به ادامه این مطالب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه ی شیمی
رمز فایل:behkonkur.ir(درصورت نیاز)
منبع:سایت به کنکور