به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
نژاد علی
درس کالا
نژاد علی
درس کالا
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1
نژاد علی

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات
فروشگاه درس کالا
 </span></p>


		</div>
<div class=
فروشگاه درس کالا
فروش گاه درس کالا /فروش دی وی دی های اموزشی

 

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

این جزوه شامل مباحث زیر است :

معادله صفحه – وضعیت دو صفحه نسبت به یکدیگر – فاصله ی نقطه از صفحه – زاویه ی بین دو صفحه – معادلات خط – وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر – فاصله ی نقطه از خط – وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر – وضعیت خط و صفحه نسبت به یکدیگر – عمود مشترک دو خط متنافر – دسته صفحه


2

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی هندسه ی تحلیلی مبحث بردار (بخش 2) را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

شامل مباحث :  ضرب خارجی دو بردار – ضرب خارجی بردارهای یکه استاندارد – ویژگی های ضرب خارجی – تعبیر هندسی ضرب خارجی – ضرب خارجی و اتحادها – ضرب سه گانه عددی – محاسبه دترمینان سه در سه با روش ساروس – حجم هرم – ضرب سه گانه برداری –

 


1

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی خلاصه نویسی شده و نکته ای درس زبان انگلیسی  را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با تشکر از موسسه ی علوی برای ساخت این فایل ارشمند


13

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی تمامی لغات کنکور 86 تا 90 درس زبان انگلیسی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…


123

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی جزوه ی حروف ربط تضاد ساز درس زبان انگلیسی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…


43223

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی گرامر کامل زبان انگلیسی/مخصوص کنکوری ها را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…


21

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی درس عربی مبحث اعلال را قراردادیم این جزوه شامل مباحث زیر است :

صرف فعل ماضی – صرف فعل مضارع معلوم از مثال واوی -صرف فعل امر غائب ((امر به لام)) و امر مخاطب از مثال واوی – صرف فعل ماضی اجوف واوی – صرف فعل ماضی معلوم اجوف یایی – صرف فعل مضارع معلوم اجوف واوی – صرف امر غائب (امر به لام) و مخاطب از فعل های اجوف – صرف فعل ماضی معلوم ناقص یایی – صرف فعل ماضی معلوم ناقص یایی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص واوی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص یایی – صرف فعل مضارع معلوم ناقص یایی – صرف امر غائب (امر به لام) و مخاطب از فعلهای ناقص – افعال معتل و نوع و اعلال آنها – ثلالاثی مزید « استفعال » و « افعال » مثال واوی در بابهای – مثال واوی در مصدر با بهای افعال و استفعال – اجوف واوی و یایی در باب های استفعال


در این پست جزوه ی قواعد و نکات تستی درس عربی به صورت کامل  را قرار دادیم امیدواریم این پست برای شما عزیزان مفید باشد . لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع:به کنکور


در این پست جزوه ی اموزش ترجمه و تعریب درس عربی  را قرار دادیم امیدواریم این پست برای شما عزیزان مفید باشد . لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع:به کنکور


در این پست جزوه ی فن ترجمه و نکات تستی درس عربی  را قرار دادیم امیدواریم این پست برای شما عزیزان مفید باشد . لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع:به کنکور


در این پست برای شما عزیزان جزوه ی جمع بندی احتمال و انالیز ترکیبی را قرار دادیم . امیدواریم این پست برای شما عزیزان مفید باشد برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل 

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع: سایت به کنکور