به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
درس کالا
اکادمی کنکور تهران
 منشور کوروش دادگر
کنکور اسان است
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات

6

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی پاسخ خودازمایی سال چهارم را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه ادبیات

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


3

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی هندسه ی تحلیلی مبحث بردار ها  را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

شامل مباحث :  ضرب خارجی دو بردار – ضرب خارجی بردارهای یکه استاندارد – ویژگی های ضرب خارجی – تعبیر هندسی ضرب خارجی – ضرب خارجی و اتحادها – ضرب سه گانه عددی – محاسبه دترمینان سه در سه با روش ساروس – حجم هرم – ضرب سه گانه برداری


23434

با سلام خدمت شما کاربران عزیز / در این پست برای شما  جزوه ی کامل درس هندسه ی تحلیلی مبحث دایره ها را قرار دادیم این جزوه ی توسط استاد ارش محبی پور تنظیم شده و از همین جا از ایشون به خاطر فرستادن جزوشون تشکر میکنم .

برای دانلود فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه ی هندسه ی تحلیلی

رمز فایل: behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

شامل موضوعات : مقاطع مخروطی -معادله دایره – وضعیت نسبی نقطه و دایره – وضعیت نسبی خط و دایره – خطوط مماس دایره – زاویه خط با دایره – وضعیت نسبی دو دایره – مماس مشترک دو دایره – وتر مشترک دو دایره مقطع + 110 تست با پاسخ کلیدی


5

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی هندسه تحلیلی مبحث مقاطع مخروطی را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

 


3

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی تاریخ ادبیات سال دوم دبیرستان را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


2

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی لغات مشکل درس ادبیات برای 4 سال را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه  ادبیات

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


1

در این پست برای شما عزیزان جزوه یمعنی اشعار و کلمات ادبیات سال سوم را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه ادبیات

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور


1

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه از استاد محبی پور قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

 

 

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه از استاد محبی پور

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


1

در این پست برای شما عزیزان جزوه یهندسه ی تحلیلی مبحث بردار ها (بخش اول)  را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

شامل مباحث :  آشنایی با فضای R3 -اجزای دستگاه دکارتی در فضا -قرینه نقطه نسبت به محور وصفحات مختصات – فاصله دو نقطه در فضا – ویژگی های بردار – ضرب عدد در بردار و تعبیر هندسی آن – جمع و تفاضل بردارها – بردارهای یکه – ویژگی های ضرب داخلی دو بردار و تعبیر هندسی آن – زاویه بردار با محورهای مختصات – کسینوس های هادی – نامساوی کوشی شوارتز -تصویر بردارها – قرینه بردارها


 

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

این جزوه شامل مباحث زیر است :

معادله صفحه – وضعیت دو صفحه نسبت به یکدیگر – فاصله ی نقطه از صفحه – زاویه ی بین دو صفحه – معادلات خط – وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر – فاصله ی نقطه از خط – وضعیت دو خط نسبت به یکدیگر – وضعیت خط و صفحه نسبت به یکدیگر – عمود مشترک دو خط متنافر – دسته صفحه


2

در این پست برای شما عزیزان جزوه ی هندسه ی تحلیلی مبحث بردار (بخش 2) را قراردادیم امیدواریم این پست برای شما مفید واقع شود. دوستان لطفا برای حمایت از سایت در سایت ثبت نام کنید و همچنین برای پست ها هم نظرتونو با ما در میان بذارید .

برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود جزوه هندسه تحلیلی

رمز فایل فشرده:behkonkur.ir

منبع : سایت به کنکور

شامل مباحث :  ضرب خارجی دو بردار – ضرب خارجی بردارهای یکه استاندارد – ویژگی های ضرب خارجی – تعبیر هندسی ضرب خارجی – ضرب خارجی و اتحادها – ضرب سه گانه عددی – محاسبه دترمینان سه در سه با روش ساروس – حجم هرم – ضرب سه گانه برداری –

 


1

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی خلاصه نویسی شده و نکته ای درس زبان انگلیسی  را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با تشکر از موسسه ی علوی برای ساخت این فایل ارشمند


13

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی تمامی لغات کنکور 86 تا 90 درس زبان انگلیسی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…


123

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان جزوه ی جزوه ی حروف ربط تضاد ساز درس زبان انگلیسی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…