به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
درس کالا
اکادمی کنکور تهران
 منشور کوروش دادگر
کنکور اسان است
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات

45

در این پست از سایت به کنکور ششمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تاریخچه ساختار اتم از استاد محسن طالبی را برای شما عزیزان قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

 

 

دانلود ششمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


6

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان پنجمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تاریخچه ساختار اتم از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

 

 

دانلود پنجمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور

 

 


3276

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان چهارمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث آرایش اتمی و مدل کوانتمی اتم از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

 

 

دانلود چهارمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


60

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان آزمون تستی  درس شیمی سال دوم دبیرستان  از مهندس فرشاد میرزایی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…


3

در این قسمت از سایت به کنکور سومین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی مبحث آرایش اتمی و مدل کوانتمی اتم از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

 

 

دانلود سومین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


2

در این قسمت از سایت به کنکور قسمت دوم کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

 

دانلود دومین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور

 


1

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی  از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

 

 

دانلود اولین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور

 

 


3276

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های احتمالی کنکور درس فیزیک از نگاه مهندس کامران را برای شما قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…


3276

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست ها وسوال های سه فصل درس فیزیک مقطع دوم دبیرستان مبحث انرژی اتمی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود…


80

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های طبقه بندی شدهی درس فیزیک مبحث گرما و قانون گازهارا به همراه پاسخ کلیدی قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود..

 

 


در این پست برای شما عزیزان ازمون های تستی شیمی /شماره چهارم را قراردادیم/ امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید باشد . برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع:وبسایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان ازمون های تستی شیمی /شماره ششم را قراردادیم. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید باشد . برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع:وبسایت به کنکور


در این پست برای شما عزیزان ازمون های تستی شیمی /شماره پنجم را قراردادیم. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید باشد . برای دانلود این فایل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

دانلود فایل

رمزفایل:behkonkur.ir

منبع:وبسایت به کنکور