به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
درس کالا
اکادمی کنکور تهران
 منشور کوروش دادگر
کنکور اسان است
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات

222

در این قسمت از سایت به کنکور سوالات امتحانات نهایی از فصل( پویایی جمعیت ) درس زیست شناسی سال چهارم دبیرستان از استاد محمد حسن رفیعی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما این مطلب مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود سوالات امتحانات نهایی از فصل پویایی جمعیت درس زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


2

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان آزمون جامع نمیسال اول کتاب زیست دوم دبیرستان از استاد محبی را قرار داده ایم.امیدوارم برای شما مفید واقع شود…

 

 

دانلود آزمون جامع نیمسال اول کتاب زیست دوم دبیرستان از استاد محبی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل دوم (سفری به درون سلول) درس زیست دوم دبیرستان مبحث سلول از استاد اسماعیل حبیب پور را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

ما را با نظرات خود از مشکلات سایت آگاه سازید.

 

دانلود تست های فصل دوم درس زیست دوم دبیرستان مبحث سلول

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


در این پست از سایت به کنکور 800 تست برگزیده درس زیست شناسی سال دوم دبیرستان از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود 800 تست برگزیده زیست شناسی دوم دبیرستان از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


1

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان  تست زیست شناسی دوم دبیرستان فصل اول مبحث مولکول های زیستی از استاد اسماعیل پورحبیب را قرار داده ایم.امیدواریم مفدی واقع شود…

 

 

دانلود تست زیست شناسی دوم دبیرستان فصل اول مبحث مولکول های زیستی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


1

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان سومین قسمت آزمون جامع زیست شناسی از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

 

 

دانلود سومین آزمون جامع زیست شناسی از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


2

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان سوالات تستی درس زیست شناسی فصل 8 مبحث ژنتیک و خاستگاه آن را از استاد اصغر علیجانی قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان این مطلب مفید واقع شود…

 

 

دانلود سوالات تستی زیست شناسی فصل 8 مبحث ژنتیک و خاستگاه آن از استاد علیجانی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


2

در این پست از سایت به کنکور دومین آزمون جامع زیست شناسی از استاد غیاثی را قرار داده ایم.ایمدواریم مفید واقع شود.

 

 

دانلود دومین آزمون جامع زیست شناسی از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


1

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان آزمون جامع زیست شناسی از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

 

 

دانلود آزمون جامع زیست شناسی از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


1

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل 1 تا 4 درس زیست مقطع سوم دبیرستان از استاد سلیمان محبی را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

 

 

دانلود تست های فصل 1 تا 4 زیست سوم دبیرستان

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


5

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های دوره ای درس زیست از دکتر علی محمد عمارلو را قرار داده ایم . امیدواریم مفید واقع شود…

 

 

دانلود تست های دوره ای زیست شناسی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


10

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان دهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک  از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

 

 

دانلود کوییز های تستی و مبحثی 10 مبحث سینتیک

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور

 


9

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان نهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک  از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

 

 

دانلود کوییز های تستی و مبحثی 9 مبحث سینتیک

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


8

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان هشتمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تاریخچه ساختار اتم را از استاد محسن طالبی قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

 

 

دانلود هشتمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


7

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان هفتمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تاریخچه ساختار اتم را از استاد محسن طالبی قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

 

 

دانلود هفتمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور