به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
درس کالا
اکادمی کنکور تهران
 منشور کوروش دادگر
کنکور اسان است
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات

shimi

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان شانزدهمین قسمت از کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم گامی باشیم در جهت موفقیت شما…

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود شانزدهیمن قسمت از کوییز های تستی و مبحثی شیمی مبحث سینتیک از استاد محسن طالبی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این پست از سایت به کنکور 40 تست ترکیبی زیست شناسی از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود…

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود 40 تست ترکیبی زیست شناسی از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


riazi

در این قسمت از سایت به کنکور تست های ده سال اخیر کنکور های سراسری و آزاد مبحث تابع از استاد حسنی را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های ریاضی مبحث تابع از استاد حسنی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


shimi

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان پانزدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک از استاد محسن طالبی را  قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود پانزدهمین قسمت  کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل دستگاه درون ریز زیست شناسی سال سوم دبیرستان از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های فصل دستگاه درون ریز زیست شناسی سال سوم دبیرستان از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


riazi

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های ریاضی مبحث گراف از مهدی منیری را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های ریاضی مبحث گراف از مهدی منیری

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل دوم زیست شناسی سال سوم از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه تمام تر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های فصل دو زیست شناسی سال سوم دبیرستان از استاد غیاثی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


shimi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل 1 و 2 شیمی دوم دبیرستان از استاد مشمولی را قرار داده ایم.امیدواریم گامی باشیم در جهت موفقیت شما…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه تمام تر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های فصل 1 و 2 شیمی دوم دبیرستان از استاد مشمولی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


riazi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های ریاضی مبحث توابع درجه دوم در کنکور های سراسری و ازاد 10 سال اخیر از استاد حسنی قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود.

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه تمام تر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های ریاضی مبحث توابع درجه دوم در کنکور های 10 سال اخیر از استاد حسنی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


14

در  این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان چهاردهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یازی کنید.

 

دانلود چهاردهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور

 


13

در  این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان سیزدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یازی کنید.

 

دانلود سیزدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


12

در  این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان دوازدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تعادل های شیمیاییکوییز از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یازی کنید.

 

دانلود دوازدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


10

در  این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان یازدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تعادل های شیمیایی از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یازی کنید.

 

دانلود یازدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث سینتیک

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


222

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل 7 (رفتار شناسی )درس زیست شناسی سال چهارم دبیرستان از استاد محمد حسن رفیعی قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود.

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های فصل 7 ( رفتار شناسی ) درس زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


222

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های فصل 1 زیست شناسی سال سوم دبیرستان از استاد غیاثی را قرار داده ایم.امیواریم مفید واقع شود…

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های فصل 1 زیست شناسی سال چهارم

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور