به کنکور

» گاهی بخندیم:
 به کنکور
حرف اخر
راه اندیشه
راه اندیشه
نژاد علی
درس کالا
نژاد علی
درس کالا
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
نشرجوکار
سنجش 1
نژاد علی

X بستن
بیوماز
تبليغات شما در به کنکور
تبلیغات
فروشگاه درس کالا
 </span></p>


		</div>
<div class=
فروشگاه درس کالا
فروش گاه درس کالا /فروش دی وی دی های اموزشی

riazi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان سوالات تستی ریاضی عمومی سال چهارم تجربی مبحث ترکیبات و احتمالات از استاد حمید پوژن را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید واقع شود.

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هر چه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود سوالات تستی ریاضی عمومی مبحث ترکیبات و احتمالات سال چهارم تجربی از استاد حمید پوژن

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های زیست شناسی مبحث پروتیین مطابق با آزمون 4 فروردین قلمچی از جناب تراب قنبری را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان این مطلب مفید واقع شود.

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هر چه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های زیست شناسی مبحث پروتیین از استاد قنبری

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های چهار گزینه ای زیست شناسی فصل دستگاه ایمنی از آقای ایمانعلی پاکروش را قرار داده ایم.

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهترسایت یاری کنید.

 

دانلود تست های چهار گزینه ای زیست شناسی فصل دستگاه ایمنی از آقای ایمانعلی پاکروش

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


riazi

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان نمونه سوالات نهایی(نوبت اول) درس ریاضی عمومی سال چهارم تجربی از استاد حمید پوژن را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهترسایت یاری کنید.

 

دانلود نمونه سوالات نهایی ریاضی عمومی سال چهارم تجربی از استاد حمید پوژن

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


1

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های تالیفی شیمی 2 فصل اعداد کوانتمی از اقای فرزاد علیجانی  را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهترسایت یاری کنید.

دانلود تست های تالیفی شیمی 2 فصل اعداد کوانتومی از فرزاد علیجانی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های جمع بندی فصل آغازیان زیست شناسی چهارم با توجه به سوالات طرح شده از نکات کنکور های گذشته از استاد قنبری را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود.

در کنکور سال گذشته 4 سوال از این فصل طرح شده بوده است.

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های جمع بندی فصل اغازیان زیست شناسی چهارم

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


2

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان تست های تالیفی شیمی 2 مبحث آرایش الکترونی از فرزاد علیجانی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های تالیفی شیمی 2 مبحث آرایش الکترونی از استاد علیجانی

رمز فایل فشرده :behkonkur.ir

منبع : به کنکور


riazi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان نمونه سوالات نهایی جبر و احتمال سال سوم ریاضی از استاد حمید پوژن را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود…

با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود نمونه سوالات نهایی جبر و احتمال سال سوم ریاضی از استاد حمید پوژن

رمز فایل فشرده :behkonkur.ir

منبع : به کنکور


shimi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان هجدهمین قسمت از کوییز های تستی و مبحثی شیمی مبحث تعادل شیمیایی از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود هجدهمین قسمت از کوییز های تستی و مبحثی شیمی مبحث تعادل شیمیایی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور

 


riazi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان سوالات و تست های ریاضیات گسسته مبحث احتمال (فصل 8) از استاد منیری را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود سوالات و تست های ریاضیات گسسته مبحث احتمال(فصل 8)از استاد منیری

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


zist

در این قسمت از سایت به کنکور جمع بندی تست های زیست شناسی 1 در کنکور های30 سال گذشته از استاد قنبری را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود تست های جمع بندی زیست 1 از استاد قنبری

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور


8

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان سوالات درس شیمی 1 و 2 و پیش دانشگاهی در کنکور های سراسری سال 85 تا 91 به صورت دسته بندی شده و به همراه پاسخ تشریحی گرداوری شده توسط مهندس حامد عزیزی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود سوالات شیمی 2 در کنکور های هفت سال اخیر به همراه پاسخ تشریحی

دانلود سوالات شیمی 3 در کنکور های هفت سال اخیر به همراه پاسخ تشریحی

دانلود سوالات شیمی 4 در کنکور های هفت سال اخیر به همراه پاسخ تشریحی

دانلود پاسخ تشریحی و کلیدی سوالات

 


zist

در این قسمت از سایت به کنکور برای شما عزیزان آزمون جامع زیست شناسی از استاد محبی را قرار داده ایم.امیدواریم برای شما مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود آزمون جامع زیست شناسی از استاد محبی

رمز فایل فشرده :behkonkur.ir

منبع : به کنکور


riazi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان نمونه سوالات نهایی هندسه 2 (سال سوم ریاضی)در چند سال اخیر از استاد حمید پوژن را قرار داده ایم.امیدواریم مفید واقع شود…

با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود نمونه سوالات نهایی هندسه دو(سال سوم ریاضی)از استاد حمید پوژن

رمز فایل فشرده :behkonkur.ir

منبع : به کنکور


shimi

در این پست از سایت به کنکور برای شما عزیزان هفدهمین قسمت از کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی مبحث تعادل شیمیایی از استاد محسن طالبی را قرار داده ایم.امیدواریم به کنکور گامی باشد در جهت موفقیت شما…

با نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود مارا در بهبود هرچه بهتر سایت یاری کنید.

 

دانلود هفدهمین قسمت کوییز های تستی و مبحثی درس شیمی از استاد محسن طالبی

رمز فایل فشرده : behkonkur.ir

منبع : به کنکور